Προστατευόμενη περιοχή

Όλη η περιοχή και το σύμπλεγμα λιμνών της Βιστωνίδας είναι προστατευόμενη από την συνθήκη Ramsar και έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 για τη διαφύλαξη και διατήρηση των σπάνιων ειδών ζωής που παρουσιάζει.

περίοδος λειτουργίας 1 Μαίου- 30 Οκτωβρίου

You are here